Bezmaksas piegāde sūtījumiem virs 60€

Grozs

Atteikuma tiesības

Pircēja tiesības atteikties no līguma (pirkuma)

Pircējam ir tiesības atteikties no Līguma (pirkuma) un atdot atpakaļ preci 14 dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas.

Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts uz Pasūtījuma pamata, nepaskaidrojot atteikšanās cēloni.

Lai atteiktos no Līguma, Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju un prece oriģinālajā iesaiņojumā (ja tāda ir), ar visiem marķējumiem (ja tādi ir), par saviem līdzekļiem jānogādā Pārdevējam.

Par Pircēja atteikšanos tiek uzskatīta arī savlaicīga preces atdošana bez preces atdošanas veidlapas.

Gadījumā, ja preces tiek atsūtītas atpakaļ sabojāta vai lietota, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju no Pircēja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. (Noteikumi par distances līgumu, III daļas, 19.punkts).

Naudu par atdoto preci Pārdevējs pārskaitīs uz Pasūtītāja norādīto kontu 30 dienu laikā no preces aizsūtīšanas atpakaļ.

Pārdevēja piegādes izdevumi netiek kompensēti, tie jāsedz Pircējam.

Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības, ievērojot šādus ieteikumus un nosacījumus: – atdodamais Pasūtījums nedrīkst būt atvērts, kā arī lietots (ievērojot preces specifiku); – ja atdodamā pasūtījuma stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības; – pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Pasūtījuma iepakojumu; – ja Pārdevējs konstatē, ka Pasūtījums pirms atteikuma tiesību izmantošanas ir ticis lietots, atvērts utml., Pārdevējs var atteikties atmaksāt par Pasūtījumu veikto samaksu, kā arī šādā situācijā Pasūtījumu nesūta un neatdod atpakaļ Pircējam, bet gan to utilizē.

Pircējam ir pienākums pārbaudīt pirms Pasūtījuma nosūtīšanas atpakaļ, lai visas daļas tiktu pievienotas (arī lietošanas instrukcija (ja tāda ir), noņemamas detaļas, preču pavadzīme, kā arī kurjera piegādes dokumenti, ja tādi tiek izsniegti).

– Pārdevējs atbild par visiem preču trūkumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

– Pasūtījuma pavadzīmi obligāti jāsaglabā, jo tas ir dokuments, kas apstiprina pirkumu un garantija ir spēkā tikai tad, ja ir saglabājies rēķins-pavadzīme.

– Defektu esamības gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt Pasūtījuma apmaiņu.

– Pārdevējs neatbild par iepakojuma defektiem, kuri radušies pēc preces nodošanas Pircējam.

Vairāk par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, vari uzzināt šeit: http://www.ptac.gov.lv